Windmolens

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Windmolens

Er zijn serieuze plannen om meer dan 8 windmolens te plaatsen nabij de heidevelden, in strijd met ons Natura 2000 beheerplan en het Nationaal landschap Noord-Oost Twente. Molens met een ashoogte van 180 meter en tiphoogte van 260 meter zijn funest voor de leefomgeving voor mens en dier in dit prachtige natuurgebied.