Ligging & openstelling

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Ligging & openstelling

Ligging

Aaneengesloten met het landgoed Het Meuleman, groot ca. 250 hectare, met een afwisselend landschap met rivier de Dinkel, bos, heide, grasland en enkele akkers.Meerdere heide­terreinen met goed ontwikkelde vochtige en droge heidevegetaties. Daarnaast op meerdere heidevelden eveneens meerdere mooie jeneverbes struwelen.

Openstelling

Het landgoed is het gehele jaar van zonsopkomst tot zonsondergang, voor publiek opengesteld op de wegen en paden die in kleur zijn aangeduid op de openstellings­situatiekaart. De wandelroutes sluiten bij de volgende uitgezette wandelroutes op het Landgoed Het Meuleman aan:
  • Jeneverbesroute (wit)
  • Heideroute (blauw)
  • Bosroute (rood)