EHS / Natura 2000

  • Home
  • Informatiepagina's
  • EHS / Natura 2000

Landgoed Op den Heuvel is in de EHS opgenomen. De Ecologische Hoofd Structuur (EHS) is een samenhangend netwerk van natuurgebieden met veel natuurwaarden. De EHS sluit aan bij die rest van Nederland en die is weer een onderdeel van het Europese net van natuurgebieden het " Natura 2000 " -netwerk. Dit aspect wordt belangrijk in het licht van de klimaatverandering.

CO2 compensatie

Dat houdt in dat je CO2-uitstoot compenseert door bij te dragen aan projecten die de CO2-uitstoot weer in balans brengen. Onze bossen bijvoorbeeld zijn daar een goed voorbeeld van. Zij halen CO2-uit de lucht en zetten dat om in zuurstof (02). De koolstof (C) die ze hebben opgeslagen blijft in de bossen. Als de boom wegrot of het hout verbrandt, komt deze koolstof als CO2 weer in de lucht. Bij CO2-compensatie is het dus belangrijk om niet alleen te planten, maar ook bossen en haar omgeving duurzaam te beheren, conform ons FSC beheerplan en voor het algemeen belang, waarvan wij ons zeer bewust zijn