Heideterreinen

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Heideterreinen

Op landgoed Op den Heuvel zijn diverse grote en kleine heideveldjes met prachtige jeneverbes, zowel in de ondergroei van bossen als in struwelen. Deze heidevelden groeien vaak spontaan dicht met opslag van vooral grove den en berk.

De belangrijkste beheermaatregel is hier dan ook het verwijderen van opslag met de hand of machinaal. Er zijn succesvolle experimenten gedaan met het stekken van jeneverbes. Ook is ervaring opgedaan met het plaggen van kleinschalige en grotere heidevlaktes.