Landgoed Op den Heuvel B.V.

Landgoed Op den Heuvel is een historisch particulier landgoed, door de voorouders van de huidige eigenaar, de familie Scholten, verworven.

Het eigendom is in totaal 28 hectaregroot. Hiervan is 23 hectare bos en 5 hectare natuur. De natuur bestaat uit heidevelden met jeneverbesstruweel en een poel.

lees verder